HAKKIMIZDA

Çorum Avukat

Canbolat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 1984 yılında avukatlığa başlayan Av. Vedat CANBOLAT ile 2009 yılında avukatlığa başlayan Uzm. Arb. Av. Elif CANBOLAT GÖKTEPE tarafından kurulmuştur.
Canbolat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Danışmanlık & Hukuk & Arabuluculuk alanında Çorum merkezli hizmet vermektedir.

Canbolat, Hukuk, Danışmanlık, Çorum Avukat, Avukatlık, Arabuluculuk, Elif Canbolat Göktepe, Vedat Canbolat, Betül Canbolat, Danışmanlık ve Hukuk Müşavirliği, Tıp Hukuku (Hasta ve Hekim Hakları – Tıbbi Malpraktis), Arabuluculuk, İnşaat Hukuku, İmar Hukuku, Kamu İhale Hukuku, İdare Hukuku, Memur Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku, Kira Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Hamoğlu İş Merkezi, Gazi Cadddesi, Makalelerimiz, Hekim Sorumluluğu Paneli,Objektif Tarihi Yorum Metodu İle Objektif Zamana Uygun Yorum Metodu Arasındaki İlişki, 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda 6537 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrasında Mirasa Konu Arazilerin Devrine İlişkin Hükümler Ve Ölüme Bağlı Tasarruflar Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu) Ve Önalım (Şufa) Davaları, Anayasa Değişiklik Taslağı Üzerine,Nisbi Harca Tabi Davalarda Harç Ödenmeden İlamın Taraflara Verilememesinin Sonuçları, İmar Planlarının Ve İmar Planı Değişikliklerinin İptali Davalarında Süre, Fikir Ve Sanat Eserleri Sahibinin Mali Ve Manevi Haklarına Tecavüz Nedeniyle Açılan Tazminat Ve Elde Edilen Kazancın İadesi Davalarında Zamanaşımı, Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi,Mal Rejimleri,4857 Sayılı İş Kanunu’nda İdari Para Cezaları Ve İdari Para Cezalarına Karşı Başvuru Yolları İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerine Aykırılık Nedeniyle İşçinin İş Görme Borcunu Yerine Getirmekten Kaçınma Hakkı Genel İşlem Koşulları,3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri,Marka Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, Tanınmış Markanın Korunması, Patent Hakkına Tecavüz Ve Tecavüze Karşı Sağlanan Korunma Yolları